IMAGEOVÉ PÁSMO

OBSAH:

Funkce Hydropolu

  • v přístroji pro odvlhčování zdiva napojeném na proudovou síť se generují magnetické pulsy.
  • Magnetické pulsy indukují vznik elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu, jehož frekvence se blíží vlastní frekvenci kmitání molekulových svazků vody ve zdivu.
  • Trvalým působením specifického elektromagnetického pole se poruší elektrochemická a elektrostatická rovnováha vzlínajícího systému tak, že dochází k rozpadu molekulových svazků vody ve zdivu vázaných pouze slabými silami a tím vzniklé nabité molekulové podsvazky s ionty tj. vlhkost putují za pomoci gravitace zpět k zemině.
  • Zdivo je při stálém působení systému Hydropol trvale chráněno proti vzlínající vlhkosti.
  • Svou funkcí postupně a šetrně odvede nežádoucí vlhkost z celého profilu zdiva do podloží stavby a zaručuje trvalou zábranu vzlínání vlhkosti ve zdivu.

PATIČKA:

© 2010 Dolin