IMAGEOVÉ PÁSMO

OBSAH:

Nabídka odvlhčení

V případě Vašeho zájmu Vás navštívíme, prohlédneme Vaši stavbu a navrhneme použití metody Hydropol vedoucí k odvlhčení. Současně připravíme cenovou nabídku (cena je odvislá od počtu použitých přístrojů).

Také Vám můžeme doporučit vhodná doplňující opatření, poradíme v oblasti komplexní sanace vlhkého zdiva.

Další postup by mohl být následující:

 • Po Vašem rozhodnutí použít k odvlhčení Vaší stavby metodu Hydropol uzavřeme smlouvu.
 • Po uzavření smlouvy provedeme montáž a uvedeme zařízení do provozu – zahájíme odvlhčování zdiva.
 • Provedeme měření vlhkosti zdiva v den zahájení vysušování.
 • V průběhu zakázky provedeme kontrolní měření vlhkosti zdiva na určených místech.
 • Provedeme chemický rozbor omítek, resp. zdiva s doporučením dalších sanačních kroků dle výsledků této analýzy – použití vhodných sanačních omítek.
 • Po dobu desetileté záruky za funkci a kvalitu zařízení Hydropol získáváte bezplatný servis.

Metoda Hydropol řeší vlastní odvlhčení konstrukcí zavlhčených vzlínavou vlhkostí. Předpokladem je i odstranění případných stavebních závad, jako např. nedostatečný tepelný odpor obvodových konstrukcí, odvedení povrchové a podpovrchové vody do objektu, zatékání do stavby či různá tlaková působení vody.

 • Jeden přístroj Hydropol působí v kulovém prostoru do vzdálenosti 12 m od svého stanoviště.
 • Projektovaný počet vysílačů je dán velikostí a členitostí půdorysu objektu.
 • K provozu postačí zásobování elektrickým proudem 220 V / 50 Hz.
 • Při jednotkovém výkonu 5 W dosahuje odběru proudu 7 VA.
 • Funkce Hydropolu nemá žádnou závislost na průběhu jiných stavebních prací, přičemž se do provozu uvádí co nejdříve.

PATIČKA:

© 2010 Dolin